Personuppgifter

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig. Personnummer krävs i de fall du väljer att betala via faktura. E-postadressen behöver vi bl.a för att bekräfta order/leveranser men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår webbutik.

Dina personuppgifter lagras i vårt affärs datasystem enligt Personuppgiftslagens (PUL) föreskrivna tid på 10 år. Köksvänner AB´s anställda med kundkontakt har tillgång till de lagrade uppgifterna. I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den skall rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

Köksvänner AB medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Copyright

 Allt material på vår hemsida (www.koksvanner.se) är copyrightskyddat av Köksvänner AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Köksvänner AB.

Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.