Kopvillkor

 

Vi välkomnar både företag och privatpersoner. Beställning av produkter ska ske genom webbutiken ”www.köksvänner.se”. Vid beställning träffas avtal mellan dig och Köksvänner AB, orgnr. 556847-4752 och du får via e-mail en orderbekräftelsen som genereras automatiskt av Köksvänners databas utan manuell översyn.

Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls Köksvänner AB rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfälle kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera beställning.

Köksvänner AB ingår inte avtal med personer som inte är myndiga (under 18 år). Köp gjorda av personer under 18 år hävs automatiskt.

Köksvänner förbehåller sig rätten att neka en beställning.

Priser

Samtliga priser på  köksvänner.se  anges inkl. moms. I kassan kan man se det totala priset inklusive moms och alla avgifter.

Vid bekräftad beställning kan priserna ändras av omständigheter som Köksvänner AB inte råder över, t.ex. buggar i ritprogram, väsentligt ändrade råvarupriser, höjda fraktkostnader, prisändringar, valutaförändringar eller ändrad moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel eller felaktig information från tredje part. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att antingen acceptera ändringen eller annullera beställning.

Betalning

Köksvänner AB garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via webbutiken är säkra. För trygghet och enkelhet har vi valt att använda oss av kortbetalning, betalning mot faktura och förskottsbetalning. Betalning debiteras i svenska kronor. Vid betalning med kort dras pengarna direkt från kontot vid köptillfället.

Vid order av produkter som är en beställningsvara och ska tillverkas enligt din beställning med betalningsalternativet faktura, betalas hela fakturabeloppet enligt fakturans betalningsvillkor.

Kortbetalning

Vi erbjuder ett säkert köp i samarbete med Quickpay . Din betalning är säkrad genom Quickpay, vilken är en av nordens största leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kan se dina kortuppgifter.


Betalning mot faktura

Grundkraven för köp på faktura

* Du måste vara över 18 år.
* Du skall vara fast anställd.
* Du skall ha en inkomst av tjänst överstigande 150,000 kr per år.
* Du skall ha ett registrerat telefonnummer på ditt eget namn.
* Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

För dig som kund innebär det att det görs en inkomstupplysning av ditt personnummer när du väljer att betala mot faktura. Inkomstupplysningen görs hos vår samarbetspartner Creditsafe i Sverige AB. Vill du ha dina varor levererade till en annan adress än din folkbokföringsadress så ange detta i kassan vid "annan leveransadress" när du gör din beställning. Om du gör en e-post eller telefonorder så uppger du den alternativa leveransadressen vid din kontakt med vår kundtjänst.

Vi förbehåller oss alltid rätten att neka köp mot faktura och/eller kräva betalning i förskott oavsett om det formella kreditkraven är uppfyllda eller inte.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto för privatperson och 10 dagar för företag.

Köksvänner tar hänsyn för miljön och skickar fakturan per e-postadress. Det finns dock möjlighet att få fakturan i pappersformat om man önskar det. Detta skall man ange i meddelanderutan i Kassan.

Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift med 60 kr. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Sker inte betalning efter påminnelse lämnas ärendet till inkasso och avgift och ränta för inkasso tillkommer. Om betalning inte sker, trots påminnelse och inkasso, lämnas ansökan om betalningsföreläggande in till kronofogdemyndigheten. Vid ansökan om betalningsföreläggande tillkommer ytterligare kostnader.

OBS! Om beställning gäller för ett företag vid utebliven betalning från företaget är beställande person betalningsskyldig.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalningen godkänns när hela ordersumman registreras i vårt konto. Ange alltid ordernummer i OCR meddelandet.

Bankgiro:

Återbetalningar

Återbetalning sker genom återinsättning på kort om beställningen är betald med kort. I annat fall återbetalas beloppet till av dig angivet bankkonto. Återbetalningen sker inom 30 dagar från det att ärendet som orsakar återbetalningen är avslutat.

Avbeställning / ändring

Det finns möjlighet för avbeställning / ändring av ordern mot avgift. För att veta mer om detta kan ni kontakta kundtjänst. All kontakt kring avbeställning / ändring skall ske skriftligt till info@kitchenfriends.se

Beställningsvaror, måttbeställda produkter eller en icke lagerförd produkt som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändra status och går därmed inte att avbeställa.

Leveransinformation

Leveranstiden är normalt ca 2–5 arbetsdagar. För måttbeställda varor är leveranstiden normalt 4-5 veckor. För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i en lägenhet levereras varorna till porten. Chaufförerna bär inte in varorna i huset. Du behöver planera framkörningsmöjligheter till din gata eller infart eftersom din beställning normalt körs ut med lastbil. Det är viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg! I vissa fall anlitas Posten eller DHL Service Point för leverans och produkten hämtas då från närmaste hämtställe.

Leveranser skickas med externa transportörer. En dag (eller i vissa fall samma dag) före leverans ringer transportören kunden förbokning av utkörningstid. Utkörning sker dagtid, 08.00-16.00 vardagar.

Leveranstiden för beställningsvaror kan variera beroende på produkt och leverantör. Köksvänner meddelar alltid ett leveransdatum för beställningsprodukter.

Kontakta kundtjänst genast efter du lagt din beställning om du önskar ändra status på din order. Ändringen kan ske utan kostnad tills vi inte har behandlat beställningen. Om vi har behandlat beställningen då blir det normalt en avgift på avbeställning.

Måttbeställda produkter eller en icke lagerförd vara som har börjat produceras enligt er beställning kan inte ändra status och går därmed inte att makulera.

Om den/de beställda produkterna redan har blivit skickade från vår leverantörer och leverans ej kan stoppas är det kundens skyldighet att ta emot leveransen och skicka den tillbaka till oss om kunden har ångrat köpet..

Leverans till öar

Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi fraktfritt till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv utföra vidare transport till ö. Var god och uppge om ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt.

Leveransförseningar

Om leveransförsening uppstår meddelar vi kunden detta genom att uppdatera leveransdatum i kundens beställningssida hos kitchenfriends.se. Om produkten skall tillverkas efter kundbeställning skall man räkna med minst 3 - 4 veckors leveranstid. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långa leveransförseningar. Förseningar kan i vissa fall bero på att våra leverantörer ej har fullföljt sina åtaganden gentemot oss eller att fraktfirman inte har lyckats få tag i kunden. I det senare fallet hjälper vi kunden med de uppgifter som behövs för att kunden skall kunna kontakta fraktfirman för leverans.

Köksvänner AB friskriver sig alla krav gällande ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Om det utlovade leveransdatumet blir ändrat har kunden rätt att häva köpet om kunden ej godkänner det nya leveransdatumet. Vid de tillfällen då kunden betalat i förskott och vill häva köpet på grund av försenad leverans får kunden pengarna tillbaka senast 10 dagar efter upphävningen.

Transportrisk

Köksvänner AB ansvarar för transporten till kunden. Detta innefattar om varan blir skadad eller kommer bort under transporten.

För företag gäller leveransvillkor DDP.

Vid eventuella returer, som inte beror på felaktigheter till följd av Köksvänners agerande, står kunden för transportkostnader samt transportrisker.

Leveranskontroll / Godsmottagning och avvikelseanmälan:

Vid avlastning ska varorna inspekteras noggrant av köparen/mottagaren innan leveransen kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Om det inte noteras på fraktsedeln / mottagningsbeviset kan speditören inte hållas ansvarig för eventuella skador eller saknat material. Speditören ställer inte av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta vår kundtjänst. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så skickas en reparatör hem till dig för att åtgärda felet.

Innan du installerar din produkt ska du kontrollera att du fått en felfri produkt genom att titta på följande:

·         Stämmer produkten med din beställning i fråga om mått, mönster, klass och kvantitet?

·         Finns det några fabrikationsfel, som i slitytans finish, fläckar, onormal färgvariation etc.?

Fraktskador

Eventuell reklamation för transportskador skall då senast ske inom 2 dagar från erhållen leverans.

Transportskada som inte är synlig utan uppackning ska anmälas senast 4 dagar efter ankomst för att reklamation ska behandlas av transportör. Dvs. transportskador som inte varit möjligt att konstatera vid mottagandet av produkten. Detta gör du genom att skicka e-mail till info@koksvanner.se Transportskador anmälda efter 4 dagar från mottagandet godkänns inte. Observera att monterade produkter kan inte anmälas för transportskador.

Observera att produkter som ska anmälas för dold eller synlig transportskada skall ej monteras. Monterad produkt innebär att du har godkänt produkten.

Köksvänner AB frånskriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av transportskador eller skadade produkter.

Ej mottagen order

Om köparen/mottagaren inte är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras kunden för hanteringskostnader som uppstått i form av fraktkostnad samt administrationsavgift. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som inte har lösts ut.

Ej mottagen leverans eller ej uthämtad postförsändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Fel plockade varor

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Fel plockade varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans.
Felaktiga varor skall förvaras oanvända och torrt, helst inomhus, i väntan på åtgärd.

Delad order

Vid större beställningar kan det förekomma att beställningen delas upp i flera leveranser. Detta sker speciellt då ordern innehåller varor från flera tillverkare. Vid frågor om delad leverans var vänlig och kontakta vår kundtjänst.

Bilder

Alla bilder och ritningar skall ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion.

Montering

Monteringsanvisningar på svenska medföljer alla våra produkter. Köksvänner AB kan ej hjälpa till med montering av produkter. Köksvänner kan däremot hjälpa till med monteringsanvisningar samt kontakt information till expertis gällande montering. Det är kundens ansvar att produkter monteras fackmannamässigt samt enligt gällande lagar och förordningar. Köksvänner från skriver sig allt ansvar gällande skador som uppstått genom felmonterade produkter och från skriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av felmonterade produkter.

Service

Vid serviceärenden rekommenderar vi att kunden kontaktar tillverkaren. Köksvänner AB hjälper till att lämna ut kontaktinformation samt att slussa kunden rätt.

Garanti & Reklamation

Köksvänner AB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, minst 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt. En del av våra leverantörer har längre garanti än 1 år. Du kan kontakta kundtjänst för aktuell garanti för produkten du vill beställa.

Vid fel som täcks av garantin byter vi ut varan eller skickar ut en reparatör för besiktning och reparation. I sådana fall står Köksvänner AB för kostnader som kan uppkomma i samband med retur och leverans av ersättningsprodukt.

Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid t ex felmontering eller handhavande fel.

Vid eventuell produktfel skall reklamationen göras före montering av produkten.

Köksvänner AB kommer att följa Allmänna reklamationsnämnden rekommendationer i en eventuell tvist.

Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar Köksvänner AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning.

Tillverkningsvara

Enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål.

Måttbeställda produkter

Ångerrätt gäller INTE för måttbeställda produkter t.ex. rullvaror som måste kapas till ett viss mått från produktens ursprungliga fabrikatsmått enligt kundens beställning och de får inte returneras för att de räknas enligt lagen som måttbeställda.

Ångerrätt 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

När köparen godkänner våra köpvillkor vid beställning samtycker köparen till att Köksvänner AB påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten och eventuella returskador dvs om produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Ångerrätt 14 dagar gäller endast privatpersoner.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt, öppet köp eller byte gäller följande:

Meddela vår kundtjänst via e-mail info@koksvanner.se inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.

Meddelande om retur skall innehålla följande information:

·         Ordernummer.

·         Fakturanummer.

·         Produktnamn på de produkter som returneras.

Innan du returnerar varan ska du invänta information om returadress samt returnummer från kundtjänst.

Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, inte förstörd eller skadad. Returnera varan i sin ursprungliga produktkartong eller emballage. Varan ska vara komplett, vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av varan inte accepteras som retur.

Köksvänner AB löser inte ut paket mot efterkrav/postförskott!

Köksvänner AB kommer att debitera kunden de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, eller om returen inte blir godkänd.

Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

Vid retur från kund till oss, står kunden för skador som kan uppstå under transporten!

 

Bytesrätt & öppet köp

Gäller samma villkor som för ångerrätt.

Sekretess & Säkerhet

Personuppgifter

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig. Personnummer krävs i de fall du väljer att betala via faktura. E-postadressen behöver vi bl.a för att bekräfta order/leveranser men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår webbutik.

Dina personuppgifter lagras i vårt affärs datasystem enligt Personuppgiftslagens (PUL) föreskrivna tid på 10 år. Köksvänner AB´s anställda med kundkontakt har tillgång till de lagrade uppgifterna. I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den skall rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

Köksvänner AB medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Copyright

 Allt material på vår hemsida (www.koksvanner.se) är copyrightskyddat av Köksvänner AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Köksvänner AB.

Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.

 

Missa inte våra erbjudanden!

Utkommer sporadiskt och bara med information som vi tror är intressant för dig att veta.